Data beskyttelse

Personoplysninger (normalt omtalt som "data" nedenfor) behandles kun af os i det omfang, det er nødvendigt og med det formål at levere en funktionel og brugervenlig hjemmeside, herunder dens indhold og de tjenester, der tilbydes der.

I henhold til artikel 4 nr. 1 i forordning (EU) 2016/679, det vil sige den generelle databeskyttelsesforordning (i det følgende benævnt "GDPR"), er "behandling" enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede processer eller enhver sådan serie af processer i forbindelse med personoplysninger, såsom indsamling, registrering, organisering, arrangering, lagring, tilpasning eller ændring, oplæsning, forespørgsel, brug, videregivelse gennem transmission, distribution eller enhver anden form for levering, sammenligning eller linkning, begrænse, slette eller ødelægge.

Med nedenstående databeskyttelseserklæring informerer vi dig især om typen, omfanget, formålet, varigheden og retsgrundlaget for behandlingen af ​​personoplysninger, i det omfang vi beslutter os for formål og midler til behandlingen enten alene eller sammen med andre. Derudover vil vi nedenfor informere dig om de tredjepartskomponenter, vi anvender til optimeringsformål og for at øge brugskvaliteten, i det omfang tredjeparter behandler data på eget ansvar.

Vores privatlivspolitik er struktureret som følger:

I. Oplysninger om os som controllere
II. Rettigheder for brugere og registrerede
III. Oplysninger om databehandling

I. Oplysninger om os som controllere

Ansvarlig udbyder af denne hjemmeside med hensyn til databeskyttelse er:

Jens Dietz
Reservedelsservice Dietz
Lohmer Dorfstrasse 1H
16356 Werneuchen

Kontakt:
Telefon: 033398-948533
Fax: 033398-179570
Mobil: 0157-71746167
E-mail: partsservice.dietz@web.de

II. Rettigheder for brugere og registrerede

Med henblik på den databehandling, der er nærmere beskrevet nedenfor, har brugerne og de berørte ret

  • til bekræftelse af, om data vedrørende dem behandles, for oplysninger om de data, der behandles, for yderligere oplysninger om databehandling og for kopier af dataene (jf. også art. 15 GDPR);
  • at rette eller komplettere ukorrekte eller ufuldstændige data (se også art. 16 GDPR);
  • til øjeblikkelig sletning af data vedrørende dem (se også artikel 17 GDPR), eller alternativt, hvis yderligere behandling er påkrævet i henhold til artikel 17 (3) GDPR, til begrænsning af behandling i overensstemmelse med artikel 18 GDPR;
  • at modtage de data, der vedrører dem og leveret af dem, og at overføre disse data til andre udbydere/ansvarlige parter (jf. også art. 20 GDPR);
  • at klage til tilsynsmyndigheden, hvis du mener, at de data, der vedrører dig, behandles af udbyderen i strid med databeskyttelsesreglerne (se også art. 77 GDPR).

Derudover er udbyderen forpligtet til at informere alle modtagere, som udbyderen har videregivet data til, om enhver rettelse eller sletning af data eller begrænsning af behandling, der finder sted på grundlag af artikel 16, 17 stk.1, 18 DSGVO undervisning . Denne forpligtelse eksisterer dog ikke, hvis denne anmeldelse er umulig eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Uanset dette har brugeren ret til information om disse modtagere.

I henhold til artikel 21 i GDPR har brugere og registrerede også ret til at gøre indsigelse mod fremtidig behandling af data vedrørende dem, forudsat at dataene behandles af udbyderen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR . Især er en indsigelse mod databehandling med henblik på direkte reklame tilladt.

III. Oplysninger om databehandling

Dine data, der behandles ved brug af vores hjemmeside, vil blive slettet eller blokeret, så snart formålet med opbevaringen ikke længere er gældende, sletningen af ​​dataene ikke er i modstrid med eventuelle lovbestemte opbevaringskrav, og der ikke efterfølgende gives andre oplysninger om individuelle behandlingsmetoder.

serverdata

Af tekniske årsager, især for at sikre en sikker og stabil hjemmeside, overføres data til os eller til vores webhoteludbyder af din internetbrowser. Disse såkaldte serverlogfiler registrerer blandt andet typen og versionen af ​​din internetbrowser, operativsystemet, den hjemmeside, hvorfra du skiftede til vores hjemmeside (referrer-URL), den eller de hjemmesider på vores hjemmeside, som du besøg, dato og klokkeslæt for den respektive adgang samt IP-adressen på den internetforbindelse, hvorfra vores hjemmeside bruges.

De data, der indsamles på denne måde, gemmes midlertidigt, men ikke sammen med andre data fra dig.

Denne opbevaring finder sted på det juridiske grundlag i artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Vores legitime interesse ligger i forbedring, stabilitet, funktionalitet og sikkerhed på vores hjemmeside.

Dataene slettes senest efter syv dage, forudsat at der ikke er behov for yderligere opbevaring af bevismæssige årsager. I modsat fald er dataene helt eller delvist udelukket fra sletning indtil den endelige afklaring af en hændelse.

cookies

A) SESSIONSCOOKIES/SESSIONSCOOKIES

Vi bruger såkaldte cookies på vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler eller andre lagringsteknologier, der gemmes og gemmes på din slutenhed af den internetbrowser, du bruger. Disse cookies behandler visse oplysninger om dig, såsom din browser eller placeringsdata eller din IP-adresse, i individuelt omfang.

Denne behandling gør vores hjemmeside mere brugervenlig, effektiv og sikker, da behandlingen for eksempel gør det muligt at vise vores hjemmeside på forskellige sprog eller tilbyde en indkøbskurvfunktion.

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1 lit b) GDPR, i det omfang disse cookies bruges til at behandle data til kontraktindledning eller kontraktudførelse.

Hvis behandlingen ikke tjener til at igangsætte eller behandle en kontrakt, ligger vores legitime interesse i at forbedre funktionaliteten af ​​vores hjemmeside. Retsgrundlaget er herefter artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

Disse sessionscookies slettes, når du lukker din internetbrowser.

B) TREDJEPARTSCOOKIES

Om nødvendigt bruger vores hjemmeside også cookies fra partnervirksomheder, som vi samarbejder med med henblik på annoncering, analyse eller funktionaliteten på vores hjemmeside.

For detaljer om dette, især om formålene og det juridiske grundlag for behandling af sådanne tredjepartscookies, henvises til oplysningerne nedenfor.

C) FJERNINGSMULIGHED

Du kan forhindre eller begrænse installationen af ​​cookies ved at indstille din internetbrowser. Du kan også til enhver tid slette cookies, der allerede er blevet gemt. Men de nødvendige trin og foranstaltninger afhænger af den specifikke internetbrowser, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller dokumentationen til din internetbrowser eller kontakte dens producent eller support. Ved såkaldte Flash-cookies kan behandlingen dog ikke forhindres via browserindstillingerne. I stedet skal du ændre indstillingerne for din Flash-afspiller i denne henseende. De nødvendige trin og foranstaltninger til dette afhænger også af den Flash-afspiller, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du også bruge hjælpefunktionen eller dokumentationen til din Flash-afspiller eller kontakte producenten eller brugersupport.

Men hvis du forhindrer eller begrænser installationen af ​​cookies, kan det betyde, at ikke alle funktioner på vores hjemmeside kan bruges fuldt ud.

kontraktbehandling

De data, der overføres af dig for at gøre brug af vores udvalg af varer og/eller tjenester, vil blive behandlet af os med henblik på kontraktbehandling og er nødvendige i denne henseende. Kontraktindgåelse og kontraktudførelse er ikke mulig uden at angive dine data.

Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6 (1) (b) GDPR.

Vi sletter dataene ved indgåelse af kontrakten, men skal overholde skatte- og handelsrettens opbevaringsperioder.

Som led i kontraktbehandlingen videregiver vi dine data til det transportselskab, der er bestilt med leveringen af ​​varerne eller til den finansielle tjenesteudbyder, i det omfang overførslen er nødvendig for leveringen af ​​varerne eller til betalingsformål.

Retsgrundlaget for overførsel af data er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Kundekonto/registreringsfunktion

Hvis du opretter en kundekonto hos os via vores hjemmeside, bruger vi de data, du indtastede under registreringen (f.eks. dit navn, adresse eller e-mailadresse) udelukkende til prækontraktuelle tjenester, til opfyldelse af kontrakten eller til formålet af Kundepleje (f.eks. for at give dig et overblik over dine tidligere ordrer hos os eller for at kunne tilbyde dig den såkaldte notesblokfunktion) og gemme. Samtidig gemmer vi så IP-adressen og datoen for din tilmelding sammen med tidspunktet. Disse data vil naturligvis ikke blive videregivet til tredjemand.

Som en del af den videre registreringsproces vil dit samtykke til denne behandling blive indhentet, og der vil blive henvist til denne databeskyttelseserklæring. De data, vi indsamler, bruges udelukkende til at levere kundekontoen.

Hvis du giver samtykke til denne behandling, er artikel 6 (1) (a) GDPR det juridiske grundlag for behandlingen.

Hvis åbningen af ​​kundekontoen også tjener prækontraktuelle foranstaltninger eller opfyldelse af kontrakten, er retsgrundlaget for denne behandling også artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Du kan tilbagekalde samtykket givet os til at åbne og vedligeholde kundekontoen til enhver tid med virkning for fremtiden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 DSGVO. Alt du skal gøre er at informere os om din tilbagekaldelse.

De indsamlede data i denne henseende vil blive slettet, så snart behandlingen ikke længere er nødvendig. Når vi gør det, skal vi dog overholde skatte- og handelsretlige opbevaringsperioder.

Kontrol af kreditværdighed og scoring

I det omfang vi giver dig den grundlæggende mulighed for at betale med faktura som en del af vores udvalg af varer eller tjenester, og du gør brug af dette, forbeholder vi os retten til at indhente en kreditrapport fra et kreditbureau (f.eks. Creditreform, Schufa, Bürgel eller infoscore ) på grundlag af matematiske - få statistiske procedurer. Til dette formål vil dine data, i det omfang de er relevante for kontrakten, såsom dit navn og adresse, blive videregivet til kreditbureauet. Vi bruger de efterfølgende oplysninger om den statistiske sandsynlighed for manglende betaling til at afgøre, om vi tilbyder dig betaling med faktura.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse i kravets pålidelighed i overensstemmelse med artikel 6 (1) (f) GDPR.

Kontaktanmodninger / kontaktmulighed

Hvis du kontakter os via kontaktformularen eller e-mail, vil de data, du giver, blive brugt til at behandle din anmodning. Udlevering af data er nødvendig for at behandle og besvare din anmodning - uden at give dem kan vi slet eller kun i begrænset omfang besvare din anmodning.

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Dine data vil blive slettet, hvis din anmodning er blevet besvaret endegyldigt, og sletningen ikke er i modstrid med nogen lovbestemte opbevaringskrav, såsom i tilfælde af efterfølgende kontraktbehandling.

Google Analytics

Vi bruger Google Analytics på vores hjemmeside. Dette er en webanalysetjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

Gennem certificering under EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at EU's databeskyttelsesforskrifter også overholdes ved behandling af data i USA.

Google Analytics-tjenesten bruges til at analysere brugsadfærden på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i analyse, optimering og økonomisk drift af vores hjemmeside.

Brug og brugerrelaterede oplysninger, såsom IP-adresse, placering, tidspunkt eller hyppighed af besøg på vores hjemmeside, overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Vi bruger dog Google Analytics med den såkaldte anonymiseringsfunktion. Med denne funktion forkorter Google allerede IP-adressen inden for EU eller EØS.

De data, der indsamles på denne måde, bruges igen af ​​Google til at give os en evaluering af besøget på vores hjemmeside og brugsaktiviteterne der. Disse data kan også bruges til at levere andre tjenester relateret til brugen af ​​vores hjemmeside og brugen af ​​internettet.

Google oplyser, at den ikke forbinder din IP-adresse med andre data. Derudover underholder Google

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Yderligere databeskyttelsesoplysninger er tilgængelige for dig, fx også om mulighederne for at forhindre brug af data.

Derudover tilbyder Google under

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

et såkaldt deaktiveringstillæg sammen med yderligere information om dette. Denne tilføjelse kan installeres med de mest almindelige internetbrowsere og giver dig yderligere kontrol over de data, som Google indsamler, når du besøger vores hjemmeside. Tilføjelsen informerer Google Analytics JavaScript (ga.js), at oplysninger om besøget på vores hjemmeside ikke bør overføres til Google Analytics. Dette forhindrer dog ikke information i at blive overført til os eller til andre webanalysetjenester. Du kan naturligvis også finde ud af, om og hvilke andre webanalysetjenester vi bruger i denne databeskyttelseserklæring.

Google kort

Vi bruger Google Maps på vores hjemmeside til at vise vores placering og til at oprette rutevejledninger. Dette er en tjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

Gennem certificering under EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at EU's databeskyttelsesforskrifter også overholdes ved behandling af data i USA.

For at muliggøre visning af visse skrifttyper på vores hjemmeside, oprettes en forbindelse til Google-serveren i USA, når vores hjemmeside tilgås.

Hvis du henter Google Maps-komponenten, der er integreret i vores hjemmeside, gemmer Google en cookie på din enhed via din internetbrowser. Dine brugerindstillinger og data behandles for at vise vores placering og oprette en rutebeskrivelse. Vi kan ikke udelukke, at Google bruger servere i USA.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at optimere funktionaliteten af ​​vores hjemmeside.

Gennem forbindelsen til Google etableret på denne måde, kan Google bestemme, fra hvilken hjemmeside din anmodning blev sendt, og til hvilken IP-adresse rutevejledningen skal sendes.

Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre installation af cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din internetbrowser. Du kan finde detaljer om dette under "Cookies" ovenfor.

Derudover foregår brugen af ​​Google Maps og de oplysninger, der indhentes via Google Maps i overensstemmelse med Googles vilkår for brug https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de og vilkårene og betingelserne for Google Maps https://www.google. com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Derudover tilbyder Google under

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

yderligere information.

Google reCAPTCHA

Vi bruger Google reCAPTCHA på vores hjemmeside til at kontrollere og undgå interaktioner på vores hjemmeside gennem automatisk adgang, fx gennem såkaldte bots. Dette er en tjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

Gennem certificering under EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at EU's databeskyttelsesforskrifter også overholdes ved behandling af data i USA.

Denne tjeneste gør det muligt for Google at bestemme, fra hvilken hjemmeside en anmodning sendes, og fra hvilken IP-adresse du bruger den såkaldte reCAPTCHA-indtastningsboks. Ud over din IP-adresse kan Google også indsamle andre oplysninger, der er nødvendige for at tilbyde og garantere denne service.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i sikkerheden på vores hjemmeside og i at forhindre uønsket, automatiseret adgang i form af spam eller lignende.

Google tilbyder under

https://policies.google.com/privacy

yderligere information om den generelle håndtering af dine brugerdata.

Google skrifttyper

Vi bruger Google Fonts til at vise eksterne skrifttyper på vores hjemmeside. Dette er en tjeneste leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

Gennem certificering under EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterer, at EU's databeskyttelsesforskrifter også overholdes ved behandling af data i USA.

For at muliggøre visning af visse skrifttyper på vores hjemmeside, oprettes en forbindelse til Google-serveren i USA, når vores hjemmeside tilgås.

Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i optimering og økonomisk drift af vores hjemmeside.

Ved at oprette forbindelse til Google, når du besøger vores hjemmeside, kan Google bestemme, fra hvilken hjemmeside din anmodning blev sendt, og til hvilken IP-adresse visningen af ​​skrifttypen skal sendes.

Google tilbyder under

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

yderligere oplysninger, især om mulighederne for at forhindre brug af data.

Youtube

Vi bruger YouTube på vores hjemmeside. Dette er en videoportal, der drives af YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, i det følgende benævnt "YouTube".

YouTube er et datterselskab af Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende benævnt "Google".

Gennem certificering under EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterer Google og dermed også datterselskabet YouTube, at EU's databeskyttelsesforskrifter også overholdes ved behandling af data i USA.

Vi bruger YouTube i forbindelse med funktionen "udvidet databeskyttelsestilstand" for at kunne vise dig videoer. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at forbedre kvaliteten af ​​vores hjemmeside. Ifølge YouTube sikrer funktionen "udvidet databeskyttelsestilstand", at de data, der er beskrevet mere detaljeret nedenfor, kun overføres til YouTube-serveren, hvis du rent faktisk starter en video.

Uden denne "udvidede databeskyttelse" vil der blive etableret en forbindelse til YouTube-serveren i USA, så snart du tilgår en af ​​vores hjemmesider, hvor en YouTube-video er indlejret.

Denne forbindelse er nødvendig for at kunne vise den respektive video på vores hjemmeside via din internetbrowser. I løbet af dette vil YouTube registrere og behandle i det mindste din IP-adresse, dato og klokkeslæt og den hjemmeside, du har besøgt. Derudover etableres en forbindelse til Googles "DoubleClick" annoncenetværk.

Hvis du er logget på YouTube på samme tid, tildeler YouTube forbindelsesoplysningerne til din YouTube-konto. Hvis du vil forhindre dette, skal du enten logge ud af YouTube, før du besøger vores websted, eller foretage de relevante indstillinger i din YouTube-brugerkonto.

Med henblik på funktionalitet og for at analysere brugsadfærd gemmer YouTube permanent cookies via din internetbrowser på din slutenhed. Hvis du ikke accepterer denne behandling, har du mulighed for at forhindre lagring af cookies ved at foretage en indstilling i din internetbrowser. Se "Cookies" ovenfor for mere information.

Google giver yderligere oplysninger om indsamling og brug af data samt dine rettigheder og beskyttelsesmuligheder i denne henseende i

https://policies.google.com/privacy

genfindelige databeskyttelsesoplysninger.

Eksempel på databeskyttelseserklæring fra advokatfirmaet Weiß & Partner