Indtast dine dækdimensioner

Finde dein AutoSock Modell

Indtast værdierne for dækbredde, profil (tværsnit) og diameter (hjulstørrelsesdiameter) fra dækkoden eller fra dine egne mål i de første tre felter i AutoSock-størrelsessøgeren. Kun med disse tre værdier kan vi garantere den højeste produktfunktionalitet af AutoSock til køretøjet. Vores online størrelsesfinder er en konstant opdateret database med tusindvis af dækstørrelseskombinationer. AutoSock dækker mere end 98 procent af alle dæk på markedet.

  • Finde deine textile Schneekette mithilfe des AutoSock Grössenfinders