AutoSock til biler er nu et lovligt anerkendt snekædealternativ i hele EU og Schweiz

+++ NYHEDSOPDATERING: AutoSock opfylder ikke kravene til snekæder i Østrig. På anmodning fra AutoSock svarede det østrigske forbundsministerium for klimabeskyttelse og energi den 15. juli 2022, at AutoSock ikke må bruges, hvis snekæder er obligatoriske. AutoSock accepterer ikke denne beslutning. Klik her for AutoSock pressemeddelelse ++++Oprindelig besked fra 2020:

AutoSock er nu lovligt anerkendt for personbiler og lette erhvervskøretøjer i hele EU og i Schweiz, hvor snekæder er obligatoriske.

AutoSock er det første produkt i verden, der er certificeret i henhold til den nye europæiske standard EN16662-1:2020. I overensstemmelse med EU-procedurer er standarden implementeret som en national standard i alle EU-medlemslande samt i Norge, Schweiz, Serbien og Tyrkiet (se liste).

Samtidig er modstridende nationale normer blevet tilbagekaldt senest den 30. november 2020. I Østrig eksisterer for eksempel ÖNORM V5117 ikke længere og blev erstattet af ÖNORM EN 16662-1: 2020 7 15 med virkning fra 1. december 2020. Derudover modtog AutoSock overensstemmelsescertificeringen i Schweiz i oktober 2020.

Kort sagt: AutoSock til personbiler og lette erhvervskøretøjer med en totalvægt på under 3,5 t kan nu lovligt bruges, når snekæder er obligatoriske i hele EU og Schweiz.

Lande, der allerede har implementeret EN16662-1 som en national standard

Oversigt over lande, der implementerer EU-standarden EN16662-1: AutoSock godkendt

EN16662-1 i Europa: Implementation Board

Europakort, der viser i hvilke lande AutoSock er godkendt som alternativ til snekæder

Hvilke regler vil gælde i Alperne fra nu af? Kan AutoSock lovligt bruges som et snekædealternativ?

Oversigt over alle alpine lande og regioner, hvor AutoSock er godkendt som snekædealternativ

Mere information:

Nyheder: AutoSock opfylder ikke kravene til snekæder i Østrig

Nyheder: Tekstilalternativ til snekæder: AutoSock er det første produkt på verdensplan, der er certificeret i henhold til den nye europæiske standard

Nyheder: AutoSock overholder schweiziske regler for snekæder

Copyright © 2020 AutoSock Operations AS.